Co-Ed: “Digital Innovation Saves Lives”

Co-Ed: “Digital Innovation Saves Lives”

As a response to Minister Astrup’s chronicle on the importance of digitalization in the future of humanitarian work, HIP provided input on how we together can build an enabling environment that foster digital innovation in the sector.

This Co-Ed was written in Norwegian, and published and printed in the Norwegian paper Dagsavisen, June 4th 2018.

DIGITAL INNOVASJON REDDER LIV

BISTANDSORGANISASJONENE ER GLADE FOR ASTRUPS INITIATIV, OG VIL GJERNE SAMARBEIDE.

Det er gledelig at utviklingsminister Nikolai Astrup arbeider med en digitaliseringsstrategi for utviklingsarbeidet. Men i vår iver etter å skape gode og mer effektive digitale løsninger, må vi sikre at de er bærekraftige og nyttige for dem det gjelder.

Digital innovasjon redder liv og skaper nye muligheter for å hjelpe mer effektivt i krig og konflikt. Akkurat nå blir kolerautbrudd i små landsbyer i Øst Afrika registrert av frivillige i Røde Halvmåne med hjelp av mobiler. Det går inn i et datasystem utviklet av Norges Røde Kors, frivillige fra norsk databransje og Microsoft Norge. I Somalia tester Redd Barna undervisning gjennom nettbrett på skoler hvor det mangler kvalifiserte lærere, og Kirkens Nødhjelp bruker digital e-læring og digitale betalingsløsninger når de gjør solenergiteknologi tilgjengelig sammen med det norske selskapet Bright Products. På den andre siden av grensen har Flyktninghjelpen sammen med lokale partnere digitalisert somaliske historier, for å lære somaliske barn deres eget morsmål i kenyanske flyktningleirer.

GODE MULIGHETER!

Den digitale transformasjonen endrer bistanden og den humanitære hjelpeinnsatsen til de mest utsatte menneskene i verden. Stadig flere mennesker får tilgang på mobiltelefon og internett, selv om forskjellene er enorme og utviklingen går i svært ulik takt.

Vi er enige med Nikolai Astrup i at digital innovasjon og teknologi er en stor mulighet for samarbeid mellom privat næringsliv og hjelpeorganisasjoner. Vi har allerede spennende samarbeid med mange aktører både i Norge og lokalt i landene vi jobber i. Samtidig vet vi at det kan gjøres enda mer for å skape nye muligheter og markeder.

Den digitale utviklingen gir helt nye muligheter til å bidra i samfunnsbyggingen, skaffe seg kunnskap og få tilgang på hjelp. Digital innovasjon gir muligheten til å løse eksisterende problemer som at 260 millioner barn helt eller delvis mangler skolegang på grunn av fattigdom, krig og konflikt, eller at 1,1 milliarder mennesker mangler dokumentert identitet, og derfor mangler grunnleggende rettigheter, muligheten til å skaffe seg en utdannelse og et sted å bo.

Erfaringer fra egen og privat sektor har vist at digital innovasjon ikke er en quick fix. Vi må «bygge, teste, feile og lære» raskt og gjentatte ganger før vi har effektive og fleksible løsninger som er bærekraftige og nyttige for dem det gjelder. Erfaringer viser også at det ikke finnes en digital løsning for alle problemene vi står overfor. De norske humanitære organisasjonene ønsker å samarbeide med regjeringen om utvikling av digitale løsninger som er godt forankret, og som må skje på premissene til dem det gjelder. Vi samarbeider allerede om digital innovasjon, og med Innovasjon Norge har vi startet en humanitær innovasjonsplattform for å skape nye muligheter for samarbeid og løsninger.

TA RISIKO!

På samme måte som digital innovasjon skaper nye muligheter, utfordrer det også regjeringen til å tenke nytt i sitt samarbeid med organisasjonene. Et viktig eksempel er rom for å feile i innovasjonsprosesser. I de områdene vi arbeider, er det ekstra viktig å ikke gjøre skade mot mennesker i en sårbar situasjon. Det er organisasjonenes ansvar å utvikle nye løsninger i trygge rammer som ikke utsetter noen for risiko. På samme måte kan regjeringen skape trygge økonomiske rammer for innovasjon. Regjeringen kan også legge til rette for følgeforskning for å sjekke om innovasjon faktisk bidrar til å skape bedre løsninger. Vi trenger en kunnskapsbasert tilnærming for å vite at det vi gjør virker, og at det ivaretar menneskene i lokalsamfunnet. Vi utfordrer utviklingsministeren til å tenke nytt rundt avtaler og prosjekter med humanitær sektor, slik at løsninger kan testes under trygge forhold og uten at organisasjonene sitter igjen med den økonomiske risikoen.

Vi er sikre på at det ligger mange gode løsninger i skjæringspunktet mellom utviklingsmyndighetene, næringslivet og de humanitære organisasjonene. Innovasjon må forankres nasjonalt og lokalt. Det må integreres i nasjonale systemer for at det ikke skal bli et sideløp. Internasjonalt må samarbeid til for å fjerne utdaterte reguleringer som hindrer digitalisering og fornuftig bruk av ny teknologi. Vi gleder oss over Astrups initiativ, og vil gjerne samarbeide for at digital innovasjon bidrar til varig endring for mennesker i de mest utsatte områdene i verden.

Publisert i Dagsavisen, 4. juni 2018. Kronikkforfatterne representerer «Huma­nitær Innovasjonsplattform», et samarbeidsprosjekt med støtte fra NOREPS/Innovasjon Norge.